bić brawo


bić brawo
bić brawo {{/stl_13}}{{stl_7}}'okazywać aprobatę, zachwyt, klaszcząc w dłonie' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • brawo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. brawowie, zwykle w lm {{/stl 8}}{{stl 7}} oznaki aprobaty, uznania, podziwu, wyrażane najczęściej w formie oklasków, okrzyków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rzęsiste, gromkie brawa. Występ nagrodzony brawami na stojąco.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bić — ndk Xa, biję, bijesz, bij, bił, bity 1. «zadawać razy, ciosy; chłostać, smagać» Bić kogoś pięściami, rózgą, kijem, batem. Bić kogoś, coś z całej siły, do utraty przytomności, do upadłego, ile wlezie. Bić po łapach; bić po plecach, po twarzy a. w… …   Słownik języka polskiego

  • brawo — n III, Ms. brawowie; lm D. braw 1. «oklaski i okrzyki, wyrażające uznanie, podziw, zachwyt» Gorące, huczne, rzęsiste brawa. Witać brawami. Bić brawo. Nie dostać brawa a. braw. 2. ndm «okrzyk wyrażający pochwałę, aprobatę, radość, zadowolenie;… …   Słownik języka polskiego

  • klaskać — ndk IX, klaszczę, klaszczesz, klaszcz, klaskaćskał a. ndk I, klaskaćam, klaskaćasz, klaskaćają, klaskaćaj, klaskaćał klasnąć dk Va, klaskaćnę, klaśniesz, klaśnij, klaskaćnął, klaskaćnęła, klaskaćnęli, klaskaćnąwszy 1. «uderzać dłonią o dłoń,… …   Słownik języka polskiego

  • oklaskiwać — ndk VIIIb, oklaskiwaćkuję, oklaskiwaćkujesz, oklaskiwaćkuj, oklaskiwaćiwał, oklaskiwaćiwany rzad. oklaskać dk IX, oklaszczę, oklaszczesz, oklaszcz, oklaskiwaćał, oklaskiwaćany, rzad. I, oklaskiwaćam, oklaskiwaćasz, oklaskiwaćają, oklaskiwaćaj,… …   Słownik języka polskiego

  • klaskać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIa a. VIIIa, klaszczę || klaskaćam, klaszcze || klaskaća, klaszczą || klaskaćają {{/stl 8}}– klasnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, klaskaćnę, klaśnie, klaśnij, klaskaćnął, klaskaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oklaskiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, oklaskiwaćkuję, oklaskiwaćkuje, oklaskiwaćany {{/stl 8}}– oklaskać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa a. IIa, oklaskiwaćam || oklaszczę, oklaskiwaća || oklaszcze, oklaskiwaćają || oklaszczą, oklaskiwaćany {{/stl 8}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Volksbank Braunschweig Wolfsburg —   Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg Staat Deutschland Sitz Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg Rechtsform eingetragene G …   Deutsch Wikipedia